Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Rooms Katholieke Staatspartij
naam, varianten Roomsch-Katholieke Staatspartij
Algemene Bond van R.K. Rijkskieskringorganisaties (de voorloper)
RKSP
R.K.S.P.
periode van bestaan 1904 - 1945
organisatie en inrichting Tegen het einde van de negentiende eeuw bestonden in Nederland een groot aantal locaal of regionaal georganiseerde katholieke kiesverenigingen
vanaf 1897, toen het merendeel daarvan zich stelde achter het program van de R.K. Kamerclub, werd dit geheel in het spraakgebruik al aangeduid als de "R.K. Staatspartij"
aangezien de Noord-Brabantse kiesverenigingen zich afzijdig hielden, duurde het tot 1904 voordat ...
taak, activiteiten politieke vertegenwoordiging van de Nederlandse katholieken op lokaal, provinciaal en landelijk niveau
in 1936 werd hiervoor een officieel kader geschapen in de vorm van een Algemeen Staatkundig Program.
zuil
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
220 inv. nrs.
toon alle informatie