Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam RK Volksbond in het bisdom Haarlem
naam, varianten Roomsch Katholieke Volksbond in het bisdom Haarlem
in de wandelgangen en eigentijdse publicaties vaak betiteld als “de” Volksbond.
periode van bestaan 1890 - 1941
organisatie en inrichting opgericht door W.C. Passtoors op 4 maart 1888 als organisatie waarbij zich arbeiders, maar ook middenstanders, boeren en patroons konden aansluiten
het initiatief werd gesteund door de Haarlemse bisschop Bottemanne
in 1891 werd een Centraal Bestuur gevormd
aanvankelijk was het de bedoeling de Haarlemse Bond uit te laten groeien tot een landelijke standsorganisatie maar v...
taak, activiteiten in de Piusalmanak van 1890 werd het doel omschreven als : ?de werkmansstand en de kleine burgerij te beveiligen tegen de socialistische dwalingen van onzen tijd?
  tot 1910 konden alleen katholieke mannen lid worden
de taak bestond in principe uit het behartigen van de godsdienstige, zedelijke, maatschappelijke en stoffelijke belangen van zijn leden in h...
zuil
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 0,37 meter
22 inv. nrs.
toon alle informatie