Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad voor Economische Aangelegenheden
naam, varianten REA
R.E.A.
periode van bestaan 1945 - 1967
organisatie en inrichting de Raad werd bij besluit van de Ministerraad van 20 juni 1945 samen met drie andere ingesteld en behoort daarmee tot de oudste onderraden
 
leden zijn een groot aantal ministers waaronder die van Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk
als ambtelijk voorportaal dient de Centraal Economische Commissie (CEC)
taak, activiteiten voorbereiding van besluitvorming van de Ministerraad voor het terrein van de sociaal-economische en financiëel-monetaire politiek
  voorzitter is de minister-president
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid voor deze onderraad geldt dezzelfde regeling als die voor de Ministerraad, dat wil zeggen:
stukken ouder dan 25 jaar zijn openbaar
een uitzondering daarop vormen de aantekeningen van de secretaris (zie onder Opmerkingen) die pas na 50 jaar openbaar zijn
op deze beperking wordt geen ontheffing verleend
voor stukken jonger dan 25 jaar kan...
omvang; inventarisnummers onbekend
aantal inv. nrs. onbekend
toon alle informatie