Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Arbeid in Breda
naam, varianten RvA Breda
periode van bestaan 1919 - 1967
organisatie en inrichting de Raad van Arbeid in Breda werd opgericht in 1919 en bleef tot het einde toe in 1988 bestaan

het idee van raden van arbeid is bedacht door ds. Talma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-1913), maar gaat terug op een al rond 1890 door Kuyper voorgestaan idee van ‘kamers van arbeid’
hierin zouden werkgevers en werknemers overleg voeren over arbeids...
taak, activiteiten in 1919 werden zij belast met de uitvoering van de Invaliditeitswet (1913)
later volgden de Ouderdomswet (1919), de Ongevallenwet (1921), de Ziektewet (1929) en de Kinderbijslagwet (1939)
in 1923 werd een deel van de werkzaamheden rond de Ongevallenwet van de Rijksverzekeringsbank gedelegeerd naar de raden
verscheidene van deze wetten voerden de Raden van Arbeid uit in c...
zuil
vindplaats a) Rijksarchief in Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch
b) op het hoofdkantoor van de Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen bevonden zich op 1 februari 2001 nog twee notulenboeken
openbaarheid alleen de inv. nrs. 1-4 zijn openbaar
het overige is niet openbaar tenzij met schriftelijke toestemming van de voorzitter van de Raad en van de rijksarchivaris in Noord-Brabant
omvang; inventarisnummers onbekend
13 inv. nrs.
toon alle informatie