Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Arbeid in Brielle
naam, varianten Raad van Arbeid in Den Briel
periode van bestaan 1919 - 1935
organisatie en inrichting de Raad van Arbeid in Brielle werd in 1919 opgericht en op 31 december 1934 opgeheven

het idee van raden van arbeid is bedacht door ds. Talma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-1913), maar gaat terug op een al rond 1890 door Kuyper voorgestaan idee van ‘kamers van arbeid’
hierin zouden werkgevers en werknemers overleg voeren over arbeidsomstandi...
taak, activiteiten   in 1919 werden zij belast met de uitvoering van de Invaliditeitswet (1913)
later volgden de Ouderdomswet (1919), de Ongevallenwet (1921), de Ziektewet (1929) en de Kinderbijslagwet (1939)
in 1923 werd een deel van de werkzaamheden rond de Ongevallenwet van de Rijksverzekeringsbank gedelegeerd naar de raden
verscheidene van deze wetten voerden de Raden van Arbeid u...
zuil
vindplaats a) Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
b) Hoofdkantoor Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen
openbaarheid a) volledig
b) niet openbaar
geïnteresseerrdenn wordt aangeraden eerst contact op te nemen met de beheerder
omvang; inventarisnummers a) 2 meter
aantal inv. nrs. onbekend
b) 1 map
toon alle informatie

Nadere toegang: Raad van Arbeid in Brielle, 1919-1934