Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Arbeid in Delft
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1933
organisatie en inrichting de Raad van Arbeid in Delft werd in 1919 opgericht en bij KB van 7 december 1932 (Staatsblad 582) per 1 januari 1933 opgeheven

het idee van raden van arbeid is bedacht door ds. Talma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-1913), maar gaat terug op een al rond 1890 door Kuyper voorgestaan idee van ‘kamers van arbeid’
hierin zouden werkgevers en werkn...
taak, activiteiten in 1919 werden zij belast met de uitvoering van de Invaliditeitswet (1913)
later volgden de Ouderdomswet (1919), de Ongevallenwet (1921), de Ziektewet (1929) en de Kinderbijslagwet (1939)
in 1923 werd een deel van de werkzaamheden rond de Ongevallenwet van de Rijksverzekeringsbank gedelegeerd naar de raden
verscheidene van deze wetten voerden de Raden van Arbeid uit in c...
zuil
vindplaats onbekend
het archief bevindt zich in elk geval niet in het Gemeentearchief Delft.
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie