Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Arbeid in Eindhoven
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1967
organisatie en inrichting de Raad van Arbeid werd in 1919 opgericht en bleef tot aan het einde in 1988 bestaan

het idee van raden van arbeid is bedacht door ds. Talma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-1913), maar gaat terug op een al rond 1890 door Kuyper voorgestaan idee van ‘kamers van arbeid’
hierin zouden werkgevers en werknemers overleg voeren over arbeidsomstandig...
taak, activiteiten in 1919 werden zij belast met de uitvoering van de Invaliditeitswet (1913)
later volgden de Ouderdomswet (1919), de Ongevallenwet (1921), de Ziektewet (1929) en de Kinderbijslagwet (1939)
in 1923 werd een deel van de werkzaamheden rond de Ongevallenwet van de Rijksverzekeringsbank gedelegeerd naar de raden
verscheidene van deze wetten voerden de Raden van Arbeid uit in c...
zuil
vindplaats Rijksarchief in Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch
openbaarheid beperkt: de inv. nrs. 30-34 zijn niet openbaar
omvang; inventarisnummers onbekend
42 inv. nrs.
toon alle informatie