Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Arbeid in Heerlen
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1921
organisatie en inrichting de Raad van Arbeid in Heerlen werd in 1919 opgericht, maar dit besluit werd waarschijnlijk niet uitgevoerd
in ieder geval werd er voor de Raad in Heerlen nooit een voorzitter benoemd
bij KB van 20 september 1921, Staatsblad 1078, werd er een Raad van Arbeid in Maastricht ingesteld , waarvan het ressort geheel Zuid-Limburg omvatte

het id...
taak, activiteiten in 1919 werden zij belast met de uitvoering van de Invaliditeitswet (1913)
later volgden de Ouderdomswet (1919), de Ongevallenwet (1921), de Ziektewet (1929) en de Kinderbijslagwet (1939)
in 1923 werd een deel van de werkzaamheden rond de Ongevallenwet van de Rijksverzekeringsbank gedelegeerd naar de raden
verscheidene van deze wetten voerden de Raden van Arbeid uit in c...
zuil
vindplaats onbekend
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie