Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Arbeid in Hoorn
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1929
organisatie en inrichting de Raad van Arbeid in Hoorn werd in 1919 opgericht en opgeheven op 1 januari 1929

het idee van raden van arbeid is bedacht door ds. Talma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-1913), maar gaat terug op een al rond 1890 door Kuyper voorgestaan idee van ‘kamers van arbeid’
hierin zouden werkgevers en werknemers overleg voeren over arbeidsomstandighed...
taak, activiteiten in 1919 werden zij belast met de uitvoering van de Invaliditeitswet (1913)
later volgden de Ouderdomswet (1919), de Ongevallenwet (1921), de Ziektewet (1929) en de Kinderbijslagwet (1939)
in 1923 werd een deel van de werkzaamheden rond de Ongevallenwet van de Rijksverzekeringsbank gedelegeerd naar de raden
verscheidene van deze wetten voerden de Raden van Arbeid uit in c...
zuil
vindplaats Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem
openbaarheid beperkt
de notulen voor zover jonger dan 75 jaar zijn alleen raadpleegbaar na toestemming van de rijksarchivaris in Noord-Holland
omvang; inventarisnummers 2 pakken
2 inv. nrs.
toon alle informatie