Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Arbeid in Leiden
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1967
organisatie en inrichting de Raad van Arbeid in Leiden is opgericht in 1919 en bleef tot het einde in 1988 toe bestaan

het idee van raden van arbeid is bedacht door ds. Talma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-1913), maar gaat terug op een al rond 1890 door Kuyper voorgestaan idee van ‘kamers van arbeid’
hierin zouden werkgevers en werknemers overleg voeren over arbeidso...
taak, activiteiten in 1919 werden zij belast met de uitvoering van de Invaliditeitswet (1913)
later volgden de Ouderdomswet (1919), de Ongevallenwet (1921), de Ziektewet (1929) en de Kinderbijslagwet (1939)
in 1923 werd een deel van de werkzaamheden rond de Ongevallenwet van de Rijksverzekeringsbank gedelegeerd naar de raden
verscheidene van deze wetten voerden de Raden van Arbeid uit in c...
zuil
vindplaats Hoofdkantoor Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers 4 meter
toon alle informatie