Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Arbeid in Middelburg
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1967
organisatie en inrichting de Raad van Arbeid in Middelburg werd opgericht in 1919 en bleef tot aan het einde in 1988 bestaan

het idee van raden van arbeid is bedacht door ds. Talma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-1913), maar gaat terug op een al rond 1890 door Kuyper voorgestaan idee van ‘kamers van arbeid’
hierin zouden werkgevers en werknemers overleg voeren over ar...
taak, activiteiten in 1919 werden zij belast met de uitvoering van de Invaliditeitswet (1913)
later volgden de Ouderdomswet (1919), de Ongevallenwet (1921), de Ziektewet (1929) en de Kinderbijslagwet (1939)
in 1923 werd een deel van de werkzaamheden rond de Ongevallenwet van de Rijksverzekeringsbank gedelegeerd naar de raden
verscheidene van deze wetten voerden de Raden van Arbeid uit in c...
zuil
vindplaats Hoofdkantoor van de Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen
openbaarheid het archief bevond zich in juni 2003 nog op het hoofdkantoor te Amstelveen, was nog niet overgebracht en dus niet openbaar
de bewerking zal vermoedelijk eind 2004/begin 2005 worden voltooid, waarna het archief zal worden overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats.
omvang; inventarisnummers 4 meter
toon alle informatie