Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Arbeid in Sneek
naam, varianten geen
periode van bestaan 1919 - 1935
organisatie en inrichting de Raad van Arbeid in Sneek werd in 1919 opgericht en op 1 juli 1933  opgeheven

het idee van raden van arbeid is bedacht door ds. Talma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-1913), maar gaat terug op een al rond 1890 door Kuyper voorgestaan idee van ‘kamers van arbeid’
hierin zouden werkgevers en werknemers overleg voeren over arbeidsomstandig...
taak, activiteiten in 1919 werden zij belast met de uitvoering van de Invaliditeitswet (1913)
later volgden de Ouderdomswet (1919), de Ongevallenwet (1921), de Ziektewet (1929) en de Kinderbijslagwet (1939)
in 1923 werd een deel van de werkzaamheden rond de Ongevallenwet van de Rijksverzekeringsbank gedelegeerd naar de raden
verscheidene van deze wetten voerden de Raden van Arbeid uit in c...
zuil
vindplaats Hoofdkantoor Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen
openbaarheid het archief bevond zich in juni 2003 nog op het hoofdkantoor te Amstelveen, was nog niet overgebracht en dus niet openbaar
geïnteresseerden kunnen het beste contact opnemen met de beheerder.
omvang; inventarisnummers 1 register
toon alle informatie