Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Vakcentrales
naam, varianten RVV
R.V.V.
Raad van Vakcentralen.
periode van bestaan 1943 - 1954
organisatie en inrichting kort na de bevrijding opgericht overlegorgaan van de drie grote vakcentralen, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) en het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)
de plannen daartoe waren al tijdens de oorlog beraamd
in mei 1943 werd men het eens  over “reglement van samenwerking”
de door communisten ge...
taak, activiteiten bevordering van een goede coördinatie van de besluitvorming van de besturen van de samenwerkende verbonden
bevordering van de bundeling van krachten bij de voorbereiding van de besluitvorming in commissies en andere adviescolleges, zoals de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad
vertegenwoordiging in externe (advies-)colleges.
zuil
vindplaats onbekend
openbaarheid voor raadpleging van dit archief is toestemming van de FNV (de rechtsopvolger van het NKV) vereist
zij die het archief willen raadplegen dienen zich te melden bij het Katholiek Documentatiecentrum dat de aanvrage dan verder afhandelt
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie

Nadere toegang: Raad van Vakcentrales