Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Radicale Bond
naam, varianten Radicalen
’radicaal-liberalen’
periode van bestaan 1892 - 1901
organisatie en inrichting politieke partij van liberale signatuur opgericht op 24 juli 1892 vanuit enkele liberale kiesverenigingen
volgens art. 1 van de op 6 november 1892 vastgestelde statuten was het doel van de partij onder meer:
?bestrijding van de sociale afhankelijkheid en verhooging van het stoffelijk en zedelijk welzijn der niet- en minder vermogenden??;
...
taak, activiteiten houden van openbare vergaderingen over politieke en sociale onderwerpen, verspreiden van publicaties en bevorderen van de oprichting van gelijkgezinde organisaties (art. 3 van de statuten)
zuil
vindplaats in de bibliotheek van het Gemeentearchief Amsterdam bevindt zich onder nr. H  527.702 een envelop met enkele gedrukte stukken van en over de Radicale Bond
niet bekend is waar het eigenlijke archief zich thans bevindt
mogelijk is het destijds terecht gekomen in het archief van de Vrijzinnig Democratische Bond, maar dit archief is grotendeels vernietigd.
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie