Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Regeringscommissaris voor de Liquidatie van het Nederlands Arbeidsfront
naam, varianten Liquidatie Nederlandsch Arbeidsfront
Liquidatie NAF
periode van bestaan 1945 - 1960
organisatie en inrichting bij de oprichting van het Nederlands Arbeidsfront in 1942 werd het vermogen van de inmiddels opgeheven vakverenigingen van werkgevers en werknemers overgeheveld naar de nieuwe organisatie
in 1944 besloot de regering in Londen het Arbeidsfront te liquideren en onder twee regeringscommissarissen te stellen
de vakverenigingen zouden hun bezittingen terugkrijgen
na de bevrij...
taak, activiteiten administratie, beheer en restitutie van de door het Arbeidsfront in beslag genomen bezittingen van vakverenigingen van werkgevers en werknemers en andere maatschappelijke organisaties, zoals politieke partijen, welzijnsorganisaties, sanatoria voor tuberculose enz
hieronder  -en daarom is deze archiefvormer opgenomen-  bevonden zich ook  werkloosheidskassen en pensioen- en ondersteuningsfondsen van vele vakverenigingen  en w...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers voor de bewerking: ca. 50 meter
na de bewerking: 16,6 meter
849 inv. nrs.
toon alle informatie