Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Regionaal Bureau voor het Arbeidsrecht NVV Amsterdam
naam, varianten geen
periode van bestaan 1946 - 1967
organisatie en inrichting oorspronkelijk werden plaatselijke Bureaus van Arbeid opgericht door de Bestuurdersbonden in verband met de Ongevallenwet van 1901
het Amsterdamse Bureau dateert van 1900
in 1929 werden districtsbureaus voor arbeidsrecht ingesteld
in 1946 werd de gehele rechtsbijstand onder  leiding van de Rechtskundige Dienst van het NVV gecentraliseerd
...
taak, activiteiten het geven van juridische adviezen aan leden van de bij het NVV aangesloten vakorganisaties en aan die vakorganisaties
het Bureau verleende zo nodig rechtsbijstand, o.a. met betrekking tot arbeidsovereenkomsten, sociale verzekeringen en belastingrecht
het NVV gaf het orgaan Arbeidsrecht uit ten behoeve van scholing van de correspondenten.
zuil
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid voor raadpleging van het archief is schriftelijke toestemming nodig
omvang; inventarisnummers 0,44 meter
23 inv.nrs.
toon alle informatie