Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Rijkscontroledienst Steunverlening
naam, varianten de ambtenaren van dit onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken werden vaak aangeduid als 'steuncontroleurs'
periode van bestaan 1931 - 1946
organisatie en inrichting deze dienst, in de staatsalmanak aangeduid als onderafdeling van de afdeling Sociale Bijstand, controleerde de declaraties van gemeenten aan het rijk wegens uitkeringen aan werkloze arbeiders (Werkloosheidssubsidiewet 1935)
in juni 1945 werd de dienst geleid door J.N. Nolet en telde hij vier districten
in 1946 werd de dienst omgezet in de buitendienst van de afdeling Sociale Bijstand en kreeg zij een geheel...
taak, activiteiten de afdeling ontstond in 1931 met een controleur, telde in 1935 reeds 100 controleurs, welk aantal in 1945 was teruggelopen tot 37
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid zie veld Inhoud - opmerkingen
omvang; inventarisnummers zie veld Inhoud - opmerkingen
toon alle informatie