Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Rijksverzekeringsbank
naam, varianten RVB
SVB
R.V.B.
S.V.B.
tot 1956 Rijksverzekeringsbank
vanaf 1956 Sociale Verzekeringsbank.
periode van bestaan 1903 - 1967
organisatie en inrichting de Rijksverzekeringsbank voerde samen met de  Centrale Werkgevers Risicobank de Ongevallenwet van 1901 uit
vanaf 1908 kwamen daar de bedrijfsverenigingen bij, aanvankelijk alleen in de land- en tuinbouwsector, na 1930 ook in andere sectoren
voor de opzet en inrichting van de Rijksverzekeringsbank liet men zich inspireren door een dergelijke instelling in Oostenrijk
...
taak, activiteiten periode 1903-1919 :
uitvoering van de Ongevallenwet (1901)
de voornaamste taken waren:
regeling van de schaden
optreden als draagster van de verzekering
opmaken van statistieken en balansen
toezicht op de naleving van...
zuil
vindplaats Hoofdkantoor Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen
in het midden van de jaren vijftig zijn stukken die betrekking hadden op de uitvoering van de ongevallenwetten overgedragen aan het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK)
zie dus ook het format van het GAK
het archief zal na bewerking vermoedelijk eind 2004/begin 2005 worden overgebracht naar het Nationaal Archief in...
openbaarheid het archief bevond zich in september 2000 nog op het hoofdkantoor te Amstelveen, was nog niet overgebracht en is dus niet openbaar
geïnteresseerden kunnen het beste contact opnemen met de beheerder dhr. L. Leeuwenberg.
omvang; inventarisnummers a) periode 1901-1945: 9 meter (na bewerking)
b) periode 1945-1980: 25 meter (voor bewerking)
deze getallen zijn exclusief de bibliotheek die ten dele in het archief en ten dele in de bibliotheek is ondergebracht
toon alle informatie

Nadere toegang: Rijksverzekeringsbank Raad van Toezicht