Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Rijksverzekeringsbank , Financiële Commissie ex. art. 18
naam, varianten ook wel genaamd Commissie ex art. 18
periode van bestaan 1921 - 1928
organisatie en inrichting de commissie bestond uit vier personen alle afkomstig uit de effectenwereld
haar werkwijze werd geregeld in een besluit van de Minister van Arbeid van 8 augustus 1921
taak, activiteiten art. 18 lid 7 van de Wet houdende organisatie van de Rijksverzekeringsbank van 1920 bepaalde dat er een commissie diende te zijn die de beleggingen van de door de bank beheerde fondsen (Ongevallen-, Invaliditeits- en Ouderdomsfonds) moest goedkeuren
in de commissie hadden een of meer leden van de Raad van Toezicht zitting
de commissie adviseerde ook over de beleggingen van de bank
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 1,8 meter
55 inv. nrs.
toon alle informatie