Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

Naam Carl Paul Maria Romme
naam, varianten geen
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid beperkt
voor raadpleging van het archief is toestemming vereist van de directeur van het Nationaal Archief
gegevens uit dit archief mogen alleen worden gepubliceerd nadat een verklaring is getekend
omwille van de privacybescherming mag niet tot publicatie worden overgegaan van gegevens over nog levende personen dan na s...
omvang; inventarisnummers 22,1 meter
de dozen met correspondentie beslaan ca. 2,8 meter
de inventaris telt 146 doosnrs.
toon alle informatie

Nadere toegang: Persoonlijk archief van prof. mr. C.P.M. Romme