Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Scheidsgerecht Ziektewet Arnhem
naam, varianten geen
periode van bestaan 1930 - 1957
organisatie en inrichting het verschijnsel scheidsgerecht ontstond als uitvloeisel van de Ziektewet (1929)
deze droeg de uitvoering van de ziekengeldverzekering op aan de Raden van Arbeid en aan bedrijfsverenigingen
bij geschillen konden de bedrijfsverenigingen de zaak voorleggen aan een door hen ingesteld scheidsgerecht
de scheidsgerechten hadden enkelvoudige en meervoudige kamers
...
taak, activiteiten beroep van uitspraken van bedrijfsverenigingen belast met de uitvoering van de Ziektewet
van uitspraken van het scheidsgerecht kon men in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep
dit scheidsgerecht hield onder meer ook zittingsdagen in Enschede, Almelo en Zwolle 
zuil
vindplaats Paleis van Justitie, Arnhem
openbaarheid nog niet overgebracht en derhalve niet openbaar
voor raadpleging dient men zich te wenden tot het archief van het Paleis van Justitie in Arnhem
het ligt wel in de bedoeling de periode tot en met 1979 over te brengen naar het Rijksarchief in Gelderland
omvang; inventarisnummers 1 meter
aantal inv. nrs. niet van toepassing
toon alle informatie