Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Scheidsgerecht Ziektewet Den Haag
naam, varianten geen
periode van bestaan 1930 - 1957
organisatie en inrichting het verschijnsel scheidsgerecht is al ouder en kwam onder meer voor bij werklieden die in dienst waren van lagere overheden (gasfabrieken, drinkwaterleidingbedrijven etc.)
  de Ziektewet van 1929 droeg de uitvoering van de ziekengeldverzekering op aan de Raden van Arbeid en aan bedrijfsverenigingen
bij geschillen konden de bedrijfsverenigingen de zaak voorleggen aan een door hen ingesteld scheidsgerecht...
taak, activiteiten beroep van uitspraken van bedrijfsverenigingen belast met de uitvoering van de Ziektewet
van uitspraken van het scheidsgerecht kon men in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep
zuil
vindplaats Paleis van Justitie, Den Haag
openbaarheid nog niet overgebracht en derhalve niet openbaar
voor raadpleging dient men zich te wenden tot het archief van het Paleis van Justitie in Den Haag
omvang; inventarisnummers 0,25 meter
aantal inv. nrs. niet van toepassing
toon alle informatie