Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Commissie van Scheidslieden Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 in Den Haag
naam, varianten geen
periode van bestaan 1923 - 1953
organisatie en inrichting het verschijnsel scheidsgerecht is al ouder en kwam onder meer voor bij werklieden die in dienst waren van lagere overheden (gasfabrieken, drinkwaterleidingbedrijven etc.)
de Land- en Tuinbouwongevallenwet van 1922 droeg de uitvoering van de ongevallenverzekering op aan de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid of aan bedrijfsverenigingen
in praktijk werd bijna de gehele wet door bedrijfsverenigingen u...
taak, activiteiten beslissen bij conflicten over uitvoering van de Land- en Tuinbouwongevallenwet
het besluit van 1923 regelde tot in bijzonderheden de samenstelling, werkwijze en procedure van de commissies
een geding ving steeds aan met een klaagschrift dat door de secretaris van de commissie aan de andere partij werd gezonden, die daar weer met een contra-memorie kon reageren
het was mog...
zuil
vindplaats Den Haag:
Nationaal Archief, Den Haag
van de andere vier commissies is niet bekend waar de archieven zich nu bevinden
in elk geval niet in de Groninger Archieven (Groningen), het Gelders Archief (Arnhem), het Regionaal Archief Tilburg (Tilburg) en het Rijksarchief in Noord-Holland of het Gemeentearchief Amsterdam (Amsterdam).
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 10,2 meter
82 inv. nrs.
toon alle informatie

Nadere toegang: Commissie van Scheidslieden Land- en Tuinbouwongevallenwet