Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
naam, varianten SDAP
S.D.A.P.
periode van bestaan 1894 - 1946
organisatie en inrichting de partij werd opgericht in 1894 en vertegenwoordigde vanaf het begin de meer gematigde (‘reformistische’) stroming binnen het socialisme
in 1940 hief de partij zichzelf op, maar na de bevrijding werd zij weer actief
op 7 februari 1946 werd de SDAP in het kader van de ‘doorbraak’ opgeheven
haar opvolgster was de Partij van de Arbeid
...
taak, activiteiten het voorbereiden van verkiezingen, het voeren van propaganda en het innemen van standpunten met betrekking tot maatschappelijke en politieke kwesties, dit alles gericht op beinvloeding van de publieke opinie, het overheidsbeleid en meer direct op deelname in de regering
zuil
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid volledig met uitzondering van het gedeponeerde archief van de Centrale Eereraad (1945-1946) dat is gesloten
voor raadpleging van de rest is echter wel toestemming van het IISG nodig
omvang; inventarisnummers 74 meter
  3071 inv. nrs. (zonder de gedeponeerde archieven)
toon alle informatie