Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Sociaal-Democratische Studieclub  
naam, varianten SDSC
S.D.S.C.
periode van bestaan 1901 - 1921
organisatie en inrichting bij de oprichting in 1901 telde de club 46, in 1907 135 leden
naast het bestuur was er een werkcommissie die het werk verdeelde
de voorzitter van de werkcommissie was ook voorzitter van het bestuur van de club
voor de wat grotere projecten werden subcommissies ingesteld
de eerste voorzitter ...
taak, activiteiten de statutaire doelstelling was het ?bevorderen van de belangen der partij [bedoeld werd de SDAP] door het organiseren van beschikbare arbeidskrachten tot het verrichten van werkzaamheden op sociaal gebied ten dienste van de kamerfractie, van het partijorgaan, van de sociaaldemocratische gemeenteraadsleden en van andere partijbelangen?
de belangrijkste activiteiten waren het houden van enqu...
zuil
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 3,2 meter
290 inv. nrs.
toon alle informatie