Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Sociaal-Economische Raad
naam, varianten SER
S.E.R.
periode van bestaan 1950 - 1967
organisatie en inrichting De Raad kwam tot stand krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisatie van 1950
in de onderzoeksperiode bestond hij uit 45 leden: 15 vertegenwoordigers van de werkgevers, 15 van de werknemers en 15 kroonleden
de kroonleden zijn onafhankelijke deskundigen die door de Kroon worden benoemd
de andere leden worden benoemd door de vakcentralen van werkgevers en werknemers
...
taak, activiteiten volgens artikel 2 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie heeft de SER tot taak ?een het belang van het Nederlandse volk dienende werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen, alsmede het belang van het bedrijfsleven en de daartoe behorende personen te behartigen?;
in concreto betekent dit:
- advisering van de regering ...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid voor stukken jonger dan 20 jaar is toestemming vereist van de Algemeen Secretaris van de SER
voor stukken tussen 20 en 50 jaar oud is toestemming vereist van het Nationaal Archief
omvang; inventarisnummers voor bewerking 133 meter
na bewerking 50 meter
1259 inv. nrs. waarvan er  576 betrekking hebben op het onderwerp
toon alle informatie

Nadere toegang: Sociaal-Economische Raad