Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Sociale Verzekeringsraad
naam, varianten SVR
S.V.R.
periode van bestaan 1952 - 1967
organisatie en inrichting de Raad werd in 1952 opgericht krachtens de Organisatiewet Sociale Verzekering (1952) en kende een drieledige structuur (tripartiet): een derde kroonleden (meestal topambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid), een derde vertegenwoordigers van werknemers en een derde vertegenwoordigers van werkgevers
de minister benoemde de onafhankelijke voorzitter, de SER zijnde gehoord, en de kroonleden
...
taak, activiteiten toezicht op:
de uitvoering van de Organisatiewet Sociale Verzekering,
de uitvoering van de werknemers- en volksverzekeringen.
de bedrijfsverenigingen,
het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK),
de Raden van Arbeid,
de Social...
zuil
vindplaats Inspectie Werk en Inkomen, kantoor te Zoetermeer
in 2003 dit archief worden overgebracht naar een nieuw kantoor in Den Haag
openbaarheid nog niet overgebracht en dus niet openbaar krachtens de Archiefwet (1995), wel krachtens de Wet Openbaarheid van Bestuur
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie

Nadere toegang: Sociale Verzekeringsraad