Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

Naam Barend Joseph Maria van Spaendonck
naam, varianten geen
zuil
vindplaats Regionaal Historisch Centrum, Tilburg
openbaarheid beperkt
voor stukken jonger dan 40 jaar is schriftelijke toestemming vereist van de bruikleengever mr. F.H.M. van Spaendonck
wegens de thans in gang zijnde bewerking is het archief thans beperkt toegankelijk
het verdient derhalve aanbeveling vooraf contact op te nemen met het Regionaal Historisch Centrum Tilburg
omvang; inventarisnummers 9 meter
deel I van de inventaris telt 354 nrs.
toon alle informatie