Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Staatkundig Gereformeerde Partij
naam, varianten SGP
S.G.P.
Staatkundig-Gereformeerde Partij
periode van bestaan 1918 - 1967
organisatie en inrichting de partij werd in april 1918 opgericht op initiatief van ds. G.H. Kersten uit Yerseke en recruteerde haar aanhang uit orthodox gereformeerde kringen
de meeste kiezers woonden in Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland
tijdens het Interbellum werd de partij geleid door het Hoofdbestuur waarin predikanten sterk vertegenwoordigd waren en waarvan de leden lang in functie bleven
...
taak, activiteiten het voorbereiden van verkiezingen, het voeren van propaganda en het innemen van standpunten met betrekking tot maatschappelijke en politieke kwesties, dit alles gericht op beïnvloeding van de publieke opinie en het overheidsbeleid
de partij was om religieuze redenen fel gekant tegen sociale verzekeringen en stelde zich op het standpunt dat armenzorg geen overheidstaak was (art. 7 van de statuten uit 1918)
...
zuil
vindplaats Partijbureau in Den Haag
openbaarheid het archief is niet openbaar
geïnteresseerden dienen contact op te nemen met het partijbureau
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie