Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Staatscommissie Bezettingsrecht
naam, varianten geen
periode van bestaan 1946 - 1955
organisatie en inrichting de Staatscommissie werd ingesteld bij KB van 21 januari 1946, nr. 53
de leden waren:
dr. J.P. Fockema Andreae (voorzitter)
mr. L.A. Donker
dr. L.G. Kortenhorst
prof. mr. M.G. Levenbach
dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot
prof. dr. J.H.W. Ve...
taak, activiteiten de opdracht luidde " de Regeering van advies te dienen inzake de afschaffing van het bezettingsrecht of de vervanging daarvan door voorzieningen van den Nederlandschen wetgever en inzake het opstellen van het noodige overgangsrecht";
de commissie vergaderde in totaal 100 keer
na 1950 nam de vergaderfrequentie af
de commissie onderzocht ...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 1,375 meter
85 inv. nrs.
toon alle informatie