Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Staatscommissie-Pijnacker Hordijk
naam, varianten staatscommissie pensioenverzekering
staatscommissie voor werkliedenpensioenverzekering
periode van bestaan 1895 - 1898
organisatie en inrichting de staatscommissie werd ingesteld bij KB van 31 juli 1895 nr. 21
aanleiding was een door het Tweede-Kamerlid B.H. Heldt voorgestelde en door de Kamer aangenomen motie
de commissie bestond uit 25 personen vertegenwoordigend de politiek, de wetenschap, de arbeidersbeweging en de industrie
zij werd genoemd naar haar voorzitter C. Pijnacker Hordijk oud-gouverneur-generaal va...
taak, activiteiten de opdracht was te onderzoeken ?of naast de instelling van een Rijkslijfrentebank [ niet doorgegaan] en naast de regeling der verzekering tegen ongelukken maatregelen bij de wet behooren te worden genomen om te bevorderen, dat werklieden en met dezen gelijk te stellen personen die door ouderdom of door invaliditeit blijvend ongeschikt zijn om in hun onderhoud te voorzien, recht erlangen op geldelijke uitkeering...
zuil
vindplaats onbekend is waar het commissiearchief is gebleven
in het archief van haar voorzitter C. Pijnacker Hordijk op het Nationaal Archief Den Haag bevinden zich slechts enkele stukken van de commissie
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 3 inv. nrs.
toon alle informatie