Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Staatscommissie-Rochussen
naam, varianten ook wel Staatscommissie Arbeidsenquete genoemd
periode van bestaan 1890 - 1894
organisatie en inrichting de commissie werd ingesteld in 1890 en bestond uit 13 leden
de commissie verdeelde zichzelf in drie afdelingen, waarvan de derde afdeling zich onder meer bezighield met onderzoek naar verzekeringen en maatregelen bij ziekte, ongevallen, ouderdom en overlijden
taak, activiteiten de commissie zette het niet voltooide werk voort van de parlementaire enquête van 1886-1887 naar de toestand van fabrieken en werkplaatsen
de door haar afgenomen verhoren vonden in het land plaats tussen  7 juli 1890 en 16 september 1892
vanaf oktober 1890 werden de verhoren gedrukt en gepubliceerd
  op 8 januari 1894 leverde de commissie haar eindverslag i...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
  60 inv. nrs.
toon alle informatie