Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Staatscommissie Vereenvoudiging en Codificatie van de sociale wetgeving
naam, varianten Staatscommissie-Veldkamp
periode van bestaan 1967
organisatie en inrichting de staatscommissie werd ingesteld bij KB van 28 februari 1969, nr. 27 met de opdracht “ Er is een staatscommissie, welke tot taak heeft Ons van advies te dienen inzake vereenvoudiging en codificatie van de bestaande sociale-zekerheidswetgeving (art. 1 van het KB)
de samenstelling was toen als volgt:
dr. G.M.J. Veldkamp, voorzitter
...
taak, activiteiten het idee van Veldkamp was om de vele wetten waarin de sociale verzekeringen geregeld waren te vervangen door één wet
deze ‘unificatie’ zou leiden tot vereenvoudiging en tot kostenbesparing
in februari 1967 liet de minister overigens wel weten dat hij de ziekenfondsverzekering wegens zijn bijzondere karakter daarbuiten wilde laten
de opdracht aan de s...
zuil
vindplaats onbekend is waar zich het archief bevindt
in de archieven van diverse bij de zaak betrokken instellingen bevinden zich stukken van en over deze commissie
onderzocht zijn de stukken aangetroffen in het archief van de Inspectie Werk en Inkomen te Zoetermeer
omwille van de samenhang met de gepubliceerde rapporten zijn alle stukken in het veld literatuur geplaatst.
...
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie