Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Stichting van de Arbeid
naam, varianten geen
periode van bestaan 1944 - 1967
organisatie en inrichting vanaf 1928 overlegden de voormannen van de werkgevers en de werknemers geregeld met elkaar, maar hiervan is tot nu toe geen schriftelijke neerslag aangetroffen
tijdens de oorlog vonden op de kamer van ir. Hacke, directeur-generaal van de Arbeid, geregeld bijeenkomsten plaats van vertegenwoordigers van de centrales van werkgevers en werknemers
terstond na de bevrijding werd op 17 mei 1945 de Stichting van de...
taak, activiteiten artikel 3 van de statuten luidde:
?De stichting heeft ten doel om op het terrein van de arbeid:
a) zoolang de toestand in het bedrijfsleven niet is gestabiliseerd, de orde in het bedrijfsleven te handhaven en zoonoodig te herstellen en den terugkeer van normale verhoudingen tusschen werkgevers en werknemers te bevorderen;
...
zuil
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid voor raadpleging is vooraf toestemming vereist van de Stichting
de onderzoeker dient dit aan te vragen bij het IISG waarbij men dient op te geven waarom men het archief wil raadplegen en welk doel men ermee beoogt (bijv. een publicatie)
omvang; inventarisnummers a) en b) : 52 meter
a+b: 584 inv. nrs.
toon alle informatie