Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Studiegroep van Reconstructieproblemen
naam, varianten geen
periode van bestaan 1941 - 1944
organisatie en inrichting deze commissie werd in juli 1941 opgericht op initiatief van Paul Rijkens, voorzitter van de raad van beheer van Unilever (zie over hem ook: Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 518-519)
zij was bedoeld om de regering in Londen te assisteren bij het ontwikkelen van plannen met betrekking tot het naoorlogse Nederland
de commissie splitste zich op in uiteindelijk 24 werkcommissies en bleef tot het einde ...
taak, activiteiten de Studiegroep telde 38 leden en bestond uit een Werk-Comité en vele commissies die een groot aantal rapporten produceerden
het Werk-Comite bestond uit:
P. Rykens
prof. J.H. de Boer
J. ten Doesschate
J.E. van Dissel
W.Chr. Posthumus Meyjes
...
zuil
vindplaats niet bekend is waar het archief van de Studiegroep zich thans bevindt
delen ervan bevinden zich in het archief van het Ministerie van Koloniën in Londen namelijk de inv. nrs. 449-452 en in het daar gedeponeerde archief van mr. N.S. Blom namelijk de inv. nrs. 1172-1203
vindplaats van deze twee archieven, die in dit format verder beschreven zijn, is het Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
34 inv. nrs.
toon alle informatie