Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Prof. Mr. B.M. Teldersstichting
naam, varianten Teldersstichting
periode van bestaan 1953 - 1967
organisatie en inrichting de Teldersstichting is officieel onafhankelijk van de VVD
studies worden voor een deel verricht door externe deskundigen
taak, activiteiten wetenschappelijk bureau van de VVD
stelt zich ten doel politiek-wetenschappelijk-onderzoek te doen vanuit de liberale optiek
publiceren van rapporten en adviezen
organiseren van symposia
zuil
vindplaats niet van toepassing
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers niet van toepassing
toon alle informatie