Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Vereniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank
naam, varianten VARVB
V.A.R.V.B.
Vereeniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank
periode van bestaan 1907 - 1953
organisatie en inrichting reeds spoedig na de oprichting van de Rijksverzekeringsbank in 1902 ontstonden er twee vakverenigingen resp. voor lagere en voor hogere ambtenaren werkzaam op de bank
na het van kracht wordend van de Organisatiewet Sociale Verzekering ontstond in 1953 na een fusie van enkele vakverenigingen de Vereniging van Ambtenaren bij de Organen van de Sociale Verzekeringsraad
in 1927 bestond er nog een Algemene Bond v...
taak, activiteiten vakvereniging van ambtenaren werkzaam bij de Rijksverzekeringsbank
voornaamste taak was behartiging van de materiële belangen
zuil
vindplaats a) Sociale Verzekeringsbank, hoofdkantoor te Amstelveen
b) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid a) dit archief bevindt zich nog op het hoofdkantoor te Amstelveen, is nog niet overgebracht en dus niet openbaar
b) volledig
omvang; inventarisnummers a) 3 banden en 1 deel
toon alle informatie