Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Vereniging van Nederlandse Gemeenten
naam, varianten VNG
V.N.G.
Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten
periode van bestaan 1912 - 1967
organisatie en inrichting de Ongevallenwet van 1901 bevorderde de samenwerking tussen gemeenten, omdat een deel van de bij hen werkzame arbeiders  -denk aan gasfabrieken en waterleidingbedrijven-  onder deze wet viel
in 1906 kwam derhalve de Onderlinge Risico-Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot stand
buitenlandse voorbeelden zoals de Deutsche Städtetag, opgericht in 1905, waren een andere stimulans om tot samenwe...
taak, activiteiten samenwerking tussen gemeenten
beïnvloeding van het regeringsbeleid door middel van adressen en andere lobbyactiviteiten bij de Staten-Generaal en andere instanties
aanspreekpunt voor de centrale overheid inzake alle aangelegenheden waarbij de gemeentebesturen zijn betrokken
gezamenlijke activiteiten gericht op kostenbesparing en meer efficiency, zoals inkoop, uitgev...
zuil
vindplaats hoofdkantoor van de Vereniging, Den Haag
openbaarheid niet openbaar
zij die het archief willen raadplegen dienen zich schriftelijk te wenden tot het hoofdkantoor
omvang; inventarisnummers onbekend
het grootste deel van het archief bestaat uit microfiches
toon alle informatie