Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Vereniging van Nederlandse Werkgevers
naam, varianten VNW
V.N.W.
Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers
periode van bestaan 1899 - 1926
organisatie en inrichting in mei 1899 namen enkele Twentse industriëlen het initiatief om een vereniging op te richten van werkgevers
directe aanleiding waren de discussies over het wetsontwerp ongevallenwet
de vereniging werd officieel opgericht op 3 oktober 1899 tijdens een vergadering in Hengelo
zij had een uit zeven leden bestaand bestuur dat werd bijgestaan door een door dit bestuur ben...
taak, activiteiten Volgens art. 3 van de in 1899 vastgestelde statuten   stond de VNW op het standpunt:
?A. dat de nijverheid zich dan alleen volkomen kan ontwikkelen, als
haar de daartoe onmisbare vrijheid van beweging wordt gelaten
het beginsel van den vrijen handel wordt gehandhaafd, zullende t...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
26 inv. nrs.
toon alle informatie