Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Vereniging ter beoefening der Ongevallengeneeskunde
naam, varianten Vereeniging ter beoefening der Ongevallengeneeskunde
periode van bestaan 1908 - 1928
organisatie en inrichting de vereniging werd opgericht in 1908 op initiatief van de heer Ph. Kooperberg, van 1902 tot 1915 medisch adviseur van de Rijksverzekeringsbank
de leden waren alle artsen
het bureau diende uit tenminste vijf personen te bestaan
in het eerste bestuur, “het bureau”, werden benoemd: prof. Korteweg, voorzitter
prof. Pel
taak, activiteiten De vereniging stelde zich ten doel ?de behandeling van alles wat tot het gebied van de ongevallen-geneeskunde kan worden gerekend?.
zuil
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers notulenboek
1 deel
toon alle informatie