Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Vereniging van Raden van Arbeid
naam, varianten Vereeniging van Raden van Arbeid
periode van bestaan 1919 - 1967
organisatie en inrichting in 1919 werd opgericht een Vereniging van Voorzitters van Raden van Arbeid
in 1920 werd deze omgezet in de Vereniging van Raden van Arbeid
de vereniging had een eigen bureau aan het hoofd waarvan in 1940 G. Snoeck Henkemans stond en dat was gevestigd in Amsterdam (Droogbak)
drijvende kracht achter deze koepel die concurreerde met de Verzekeringsraden, was E.B.B.F. baron ...
taak, activiteiten het doel van de vereniging werd door Rengelink in het in 1970 verschenen gedenkboek omschreven als: de behartiging van alle belangen die de Raden gezamenlijk aangingen en de bevordering van een goede uitvoering van de sociale verzekeringswetten
de Vereniging vertegenwoordigde de Raden van Arbeid naar buiten, adviseerde hen en hield zich bezig met de administratieve voorbereiding van de uitvoering van wetten
...
zuil
vindplaats Sociale Verzekeringsbank, hoofdkantoor te Amstelveen
openbaarheid niet openbaar
zij die het archief willen raadplegen dienen vooraf contact op te nemen met de beheerder van het centraal archief van het hoofdkantoor van de Bank in Amstelveen
omvang; inventarisnummers 40 meter
het archief bestaat uit twee delen:
a) een gedeelte dat tot februari 2002 berustte op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam en dat toen werd overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank, hoofdkantoor te Amstelveen
dit gedeelte omvat a. 35 meter
b) een gedeelte dat in 2000 al in Amstelveen berustte e...
toon alle informatie