Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Vereniging van Secretarissen van Armenraden
naam, varianten later genaamd Vereniging van Secretarissen van Sociale Raden
periode van bestaan ca. 1913 - 1964
organisatie en inrichting de Vereniging werd al snel na 1913 opgericht door de secretaris van de Amsterdamse Armenraad, mr. J. Everts
hij werd opgeheven bij de inwerkingtreding van de Algemene Bijstandswet op 1 januari 1965
taak, activiteiten overlegorgaan
zuil
vindplaats de vindplaats van het archief is niet bekend
in het Archief van de Armenraad van Den Haag bevinden zich stukken uit de periode 1941-1964
deze stukken zijn hierna beschreven
openbaarheid niet openbaar
de stukken bevinden zich in het archief van de Armenraad van Den Haag
voor dit archief geldt een beperking dat stukken jonger dan 75 jaar alleen raadpleegbaar zijn met toestemming van het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag
omvang; inventarisnummers onbekend
14 inv. nrs.
toon alle informatie