Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Vereniging voor de Staathuishoudkunde
naam, varianten Vereeniging voor de Statistiek in Nederland (1862-1892) Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek (1892-1950)
Vereeniging voor de Staathuishoudkunde (1950-1987) Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (1987-heden).
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting volgens art. 7 van de in 1892 bij KB goedgekeurde statuten bestond het bestuur uit ten minste zeven leden, waarvan er jaarlijks twee moesten aftreden
dit gold niet voor de secretaris-penningmeester die dan ook zeer lang in functie bleef
deze functie werd vanaf 1892 waargenomen door:
prof. dr. C.A.Verrijn Stuart 1889-1930
prof. dr. G.M. ...
taak, activiteiten volgens art. 2 van de in 1892 goedgekeurde statuten trachtte de vereniging haar doel te bereiken:
?a. door het bevorderen of doen instellen van wetenschappelijke onderzoekingen op staathuishoudkundig [= economisch] of statistisch gebied.
b. door het uitgeven van publicatiën die zij daartoe geschikt zal oordeelen.?
...
zuil
vindplaats het archief bevindt zich op het kantoor van de Vereniging te Amsterdam.
openbaarheid zij die het archief willen raadplegen dienen zich te wenden tot het kantoor van de Vereniging te Amsterdam
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie