Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers
naam, varianten VPCW
V.P.C.W.
Verbond van Protestantsch-Christelijke Werkgevers.
periode van bestaan 1937 - 1967
organisatie en inrichting het Verbond ontstond in 1937 na een reorganisatie van de Vereniging van Christelijke Werkgevers en Groothandelaren
deze in 1918 opgerichte vereniging ontstond weer uit het van 1892 daterende Boaz
de vereniging bleef klein en telde vooral kleine en middelgrote werkgevers onder haar leden
en leidde een moeizaam bestaan
  in 1937 wer...
taak, activiteiten volgens de in 1923 opgestelde beginselverklaring was de leidende gedachte achter de organisatie:
?De Vereniging gaat uit van het beginsel, dat in handel en bedrijf voorop moet staan, dat iedere medewerker alle gaven en krachten heeft in te spannen tot openbaring van Gods heerlijkheid, door de gaven in mensch en natuur gelegd tot volle ontplooiing te brengen. Gods souvereiniteit over al het geschapene, ook over het stoffelijke ...
zuil
vindplaats Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Amsterdam
openbaarheid beperkt
omvang; inventarisnummers 23 meter
193 inv. nrs. (beide delen)
toon alle informatie