Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Vereniging van Diakenen in de Nederlandse Hervormde Kerk
naam, varianten Vereeniging van Diakenen in de Nederlandsche Hervormde Kerk
periode van bestaan 1910 - 1920
organisatie en inrichting in 1908 werd duidelijk dat de regering met voorstellen voor een nieuwe armenwet zou komen
het zag er naar uit dat deze de armbestuurders meer werk ging bezorgen, dat een of andere vorm van samenwerking zou worden opgelegd en dat armbesturen meer met elkaar zouden moeten gaan overleggen
dit zal de reden geweest zijn om een landelijke organisatie op te richten
de verenigin...
taak, activiteiten landelijk overlegorgaan over zaken betreffende armenzorg
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
1 inv. nr.
toon alle informatie