Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Sint Vincentiusconferentie in de parochie van Sint Catharina te ?s-Hertogenbosch
naam, varianten in de volksmond: Vincentius
periode van bestaan 1847 - 1962
organisatie en inrichting St. Vincentius is een specifieke vorm van katholieke armenzorg die in de vroege negentiende eeuw in Frankrijk ontstond
de eerste plaatselijke vereniging  -conferentie genaamd-  werd in 1846 in Den Haag naar Frans voorbeeld opgericht
het Haagse initiatief vond al spoedig navolging
in principe waren deze de verenigingen per parochie georganiseerd
...
taak, activiteiten de oorspronkelijke doelstelling was verdieping van het katholieke geloof door beoefening van de liefdadigheid
de Vincentianen brachten huisbezoeken, tijdens welke sociale problemen werden besproken
materiële hulpverlening was slechts een hulpmiddel, de morele benadering van de cliënt hoorde voorop te staan
veel voorkomende activiteiten, vaak betiteld als ‘...
zuil
vindplaats Stadsarchief, ’s-Hertogenbosch
NB: de archieven van St. Vincentius zijn tijdelijk gedeponeerd in het archiefdepot van het Rijksarchief in Noord-Brabant
zij die de stukken in willen zien, moeten deze van tevoren, schriftelijk of telefonisch, aanvragen.
openbaarheid voor alle archieven van St. Vincentius in ’s-Hertogenbosch geldt dat stukken jonger dan 100 jaar niet openbaar zijn
het bestuur van de St. Vincentiusvereniging kan hiervan echter ontheffing geven
geïnteresseerden dienen eerst contact op te nemen met de afdeling Externe Dienstverlening van het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch
het ligt overigens in de bedoeli...
omvang; inventarisnummers 2 meter
54 inv. nrs. + 9 inv. nrs. bibliotheek
toon alle informatie