Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam St. Vincentiusvereniging Nederland
naam, varianten VVN
V.V.N.
Vincentiusvereniging Nederland
in de volksmond vaak “Vincentius”
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting St. Vincentius is een specifieke vorm van katholieke armenzorg die in de vroege negentiende eeuw in Frankrijk ontstond
de eerste plaatselijke vereniging  -conferentie genaamd-  werd in 1846 in Den Haag naar Frans voorbeeld opgericht
het Haagse initiatief vond al spoedig navolging
in principe waren deze verenigingen per parochie georganiseerd
...
taak, activiteiten de oorspronkelijke doelstelling was verdieping van het katholieke geloof door beoefening van de liefdadigheid
de Vincentianen brachten huisbezoeken, tijdens welke sociale problemen werden besproken
materiële hulpverlening was slechts een hulpmiddel, de morele benadering van de cliënt hoorde voorop te staan
veel voorkomende activiteiten, vaak betiteld als ‘...
zuil
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
openbaarheid voor raadpleging is toestemming van de eigenaar nodig
zij die het archief willen raadplegen dienen zich in verbinding te stellen met de archivaris van het Katholiek Documentatiecentrum
omvang; inventarisnummers 54,5 meter
aantal inv. nrs. onbekend
toon alle informatie