Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
naam, varianten VVD
V.V.D.
periode van bestaan 1948 - 1967
organisatie en inrichting in 1948 vormden de sinds 1946 bestaande Partij van de Vrijheid en de uit de Partij van de Arbeid getreden groep rond prof. Oud de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
deze partij had en heeft nog steeds een liberale signatuur
aanvankelijk was het hoogste orgaan in de partij de Algemene Vergadering die tenminste een keer per jaar bijeenkwam
de dagelijkse leiding berustt...
taak, activiteiten het voorbereiden van verkiezingen, het voeren van propaganda en het innemen van standpunten met betrekking tot maatschappelijke en politieke kwesties, dit alles gericht op beïnvloeding van de publieke opinie, het overheidsbeleid en meer direct op deelname in de regering
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
onbekend
toon alle informatie