Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering
naam, varianten V.S.V.
VSV
periode van bestaan 1967 - 1967
organisatie en inrichting de stichting werd in 1967 opgericht door de Federatie van Bedrijfsverenigingen, de Gemeenschappelijke Medische Dienst, de Sociale Verzekeringsbank, de Vereniging van Raden van Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen
deze organisaties vormden ook het bestuur
in 2001 fuseerde de Stichting met het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
het bureau van de Sti...
taak, activiteiten volgens de statuten uit 1979 was het doel van de stichting:
het geven en beorderen van voorlichting in de ruimste zin omtrent inhoud en uitvoering van de sociale zekerheid, in het bijzonder van de sociale verzekering?; in de praktijk kwam dit neer op het uitgeven van persberichten, folders, lesbrieven en artikelen, medewerking aan de vraag- en antwoordrubriek van het damesblad “Li...
zuil
vindplaats Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
openbaarheid niet openbaar
het archief is ongeordend en daardoor niet toegankelijk
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie