Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam De Vrijheidsbond
naam, varianten de officiele naam was: Liberale Staatspartij “De Vrijheidsbond”
LSP
L.S.P.
periode van bestaan 1921 - 1946
organisatie en inrichting politieke partij van liberale signatuur
de Vrijheidsbond vertegenwoordigde meer het behoudende, van staatsinterventie afkerige liberalisme dan haar zuster de Vrijzinnig Democratische Bond
taak, activiteiten het voorbereiden van verkiezingen, het voeren van propaganda en het innemen van standpunten met betrekking tot maatschappelijke en politieke kwesties, dit alles gericht op beïnvloeding van de publieke opinie, het overheidsbeleid en meer direct op deelname in de regering
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
onbekend
toon alle informatie